Nha Khoa Lam Anh Saigon - Rạng Rỡ Nụ Cười Việt!

Hotline: (028) 38.62.76.71

Bảng Giá Tham Khảo

Áp dụng từ ngày 01/01/2013

  CÔNG VIỆC ÐIỀU TRỊ ÐƠN GIÁ
1. Khám và tư vấn   Miễn phí
2. Nha chu
 • Nạo túi, bơm rửa
 • Cạo vôi + đánh bóng (2Hàm) độ I
 • Ðiều trị viêm nướu độ II, III
 • 100 000 VNÐ/ vùng răng
 • 250 000 VNÐ
 • 300 000 – 500 000 VNÐ
3. Nhổ răng
 • Răng sữa
 • Răng vĩnh viễn - Răng một chân
 • - Răng nhiều chân
 • - Răng lệch, khĩ
 • Răng khôn ( tiểu phẩu )
 • 50 000 VNÐ
 • 200 000 - 300 000 VNÐ
 • 400 000 - 500 000 VNÐ
 • 500 000 - 1 000 000 VNÐ
 • 1 000 000 - 1 500 000 VNÐ
4. Trám răng
 • Trám composite
 • Ðắp mặt
 • Trám Amalgame
 • 250 000 - 300 000 VNÐ
 • 300 000 VNÐ
 • 250 000 - 300 000 VNÐ
5. Chửa tuỷ
 • Răng sữa
 • Răng vĩnh viễn - Răng một chân
 • - Răng nhiều chân
 • Ðặt post ống tủy chân răng
 • 250 000 - 300 000 VND
 • 600 000 VNÐ (Chưa tính tiền trám )
 • 800 000 VNÐ(Chưa tính tiền trám)
 • 100 000 - 300 000 VNÐ
6. Tẩy trắng
 • Tẩy trắng tại phòng ( 1h )
 • Tẩy trắng tại nhà
 • Tẩy trắng kết hợp
 • 1 800 000 – 2 000 000 VNÐ
 • 1 200 000 VNÐ
 • 2 200 000 VNÐ
7. Chỉnh nha   20 000 000 – 25 000 000 VNÐ
8. Phục hình tháo lắp
 • Hàm toàn bộ
 • Răng tháo lắp - Răng VN
 • - Răng Nhật
 • - Răng Mỹ
 • - Răng sứ
 • Hàm Biosoft
 • Hàm khung - Loại I
 • - Titan
 • Attachment - Ðơn
 • - Ða
 • 4 000 000 VNÐ / Hàm
 • 300 000 VNÐ / Răng
 • 400 000 VNÐ / Răng
 • 500 000 VNÐ / Răng
 • 600 000 VNÐ / Răng
 • 2 000 000 VNÐ / Hàm
 • 2 000 000 VNÐ / Hàm
 • 2 500 000 VNÐ / Hàm
 • 2 000 000 VNÐ / Att
 • 2 500 000 VNÐ / Att
9. Phục hình cố định
 • Răng sứ kim loại ceramic ( Sứ Mỹ)
 • Răng sứ Titan
 • Răng sứ Cercon
 • Mão kim loại
 • 1 200 000 VNÐ / Răng
 • 2 500 000 VNÐ / Răng
 • 5 000 000VNÐ / Răng
 • 800 000 VNÐ / Răng
10. Cắm ghép Implant
 • Implant Nobel Biocare
 • Implant Mis - Răng phía trước
 • - Răng phía sau
 •  
 • 16 000 000 - 20 000 000
 • ( 800 - 1 000 USD )
11. Phục hình trên Implant   4 000 000 VNĐ / Răng