Nha Khoa Lam Anh Saigon - Rạng Rỡ Nụ Cười Việt!

Hotline: (028) 38.62.76.71

Bảng Giá Làm Răng

Áp dụng từ ngày 15/05/2020

  CÔNG VIỆC ÐIỀU TRỊ ÐƠN GIÁ
1. Khám và tư vấn   Miễn phí
2. Nha chu
 • Cạo vôi + đánh bóng (2Hàm) độ I
 • Ðiều trị viêm nướu độ II, III
 • Nạo túi, bơm rửa
 • 300.000 – 400.000 VNÐ
 • 400.000 – 800.000 VNÐ
 • 400.000 – 800.000 VNÐ
3. Nhổ răng
 • Răng sữa
 • Răng vĩnh viễn - Răng một chân
 • - Răng nhiều chân
 • - Răng khôn trên
 • Tiểu phẫu thuật răng khôn dưới, răng lệch, răng ngầm.
 • 50.000 - 100.000VNÐ
 • 400.000 - 800.000 VNÐ
 • 600.000 - 1.500.000 VNÐ
 • 1.000.000 - 1.500.000 VNÐ
 • 2.500.000 - 3.000.000 VNÐ
4. Trám răng
 • Trám composite
 • ắp mặt răng thẩm mỹ
 • Inlay, Onlay
 • 300.000 - 500.000 VNÐ
 • 1.000.000 VNÐ
 • 4.000.000 VNÐ
5. Điều trị tuỷ
 • Răng sữa
 • Răng vĩnh viễn - Răng một chân
 • - Răng cối nhỏ
 • - Răng cối
 • Chữa tuỷ lại
 • Ðặt post ống tủy chân răng
 • 500.000 - 800.000 VNÐ
 • 1.500.000 VNÐ
 • 1.700.000 VNÐ
 • 2.000.000 - 2.500.000 VNÐ
 • 500.000+ VNÐ
 • 500.000 VNÐ
6. Tẩy trắng
 • Tẩy trắng tại phòng
 • Tẩy trắng tại nhà
 • Tẩy trắng kết hợp
 • 3.000.000 VNÐ
 • 1.500.000 VNÐ
 • 4.000.000 VNÐ
7. Phục hình tháo lắp
 • Răng tháo lắp - Răng Việt
 • - Răng Mỹ
 • - Composite
 • - Răng sứ
 • Hàm Biosoft
 • Hàm khung - Loại I
 • - Titan
 • Attachment - Ðơn
 • - Ða
 • 400.000 VNÐ / Răng
 • 600.000 VNÐ / Răng
 • 800.000 VNÐ / Răng
 • 1.000.000 VNÐ / Răng
 • 2.000.000 VNÐ / Hàm
 • 2.000.000 VNÐ / Hàm
 • 2.500.000 VNÐ / Hàm
 • 2.000.000 VNÐ / Att
 • 2.500.000 VNÐ / Att
8. Phục hình cố định
 • Răng sứ kim loại toàn diện
 • Răng sứ kim loại
 • Răng sứ toàn sứ
 • Veneer
 • Veneer sứ ép
 • 1.000.000 VNÐ / Răng
 • 1.500.000 - 2.500.000 VNÐ / Răng
 • 4.000.000 - 6.000.000 VNÐ / Răng
 • 7.000.000 VNÐ / Răng
 • 9.000.000 VNÐ / Răng