Nha Khoa Lam Anh Saigon - Rạng Rỡ Nụ Cười Việt!

Hotline: (028) 38.62.76.71

Phục hình răng sứ thẩm mỹ :
  •  Sứ kim loại
  • Sứ Titan
  • Sứ Crom-coban
  • Sứ Cercon

Phục hình tháo lắp : răng mỹ , nhật , đức , composite.....
  • Hàm nhựa
  • Hàm nhựa mềm